Στέγη

Κατασκευή αεριζόμενης στέγης ΚΟΦΙΝΑΣ

Οι αεριζόμενες στέγες φινλανδικών σπιτιών είναι αποτέλεσμα πολύχρονης εμπειρίας και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές της εταιρείας μας. Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ μετά από μελέτες, σας προσφέρει στέγες με αδιαμφισβήτητη αντοχή και πολλά πλεονεκτήματα που επηρεάζουν άμεσα το εσωτερικό του σπιτιού, αλλά και τη συνολική αντοχή της ξύλινης φινλανδικής κατοικίας σας.

Βέλτιστη τιμή U:

0,09 w/m²K

Η επιλογή κορυφαίας πρώτης ύλης σε συνδυασμό με την τεχνολογία αερισμού και τη μελετημένη τοποθέτηση του κάθε υλικού στη στέγη, προσφέρουν ένα άριστο αποτέλεσμα: η μόνωση είναι στα υψηλότερα επίπεδα και η αντοχή είναι αδιαμφισβήτητη!

Επιλέξτε το είδος στέγης που προτιμάτε:


Στέγη


Στέγη