Στάδια Παράδοσης

Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε σε ποιο στάδιο κατασκευής θα παραλάβετε την οικία σας.

Η εταιρεία ΚΟΦΙΝΑΣ σας προτείνει λύσεις με σκοπό να ολοκληρώσετε το σπίτι σας ακόμα πιο οικονομικά. Δύναται να σας παραδώσει το σπίτι σε στάδιο 1 (βασική έκδοση) και με οδηγίες για τις υπόλοιπες εργασίες που απαιτούνται αλλά και την υπόδειξη εξειδικευμένων συνεργείων και υπεύθυνου εργοδηγού, σας βοηθά να το ολοκληρώσετε στο στάδιο 2 (πλήρης έκδοση).

Έτσι, ανάλογα πάντα με το στάδιο που θα επιλέξετε, μπορείτε να κερδίσετε έως 30% από το συνολικό κόστος κατασκευής του σπιτιού σας.