Προκατασκευασμένες Κατοικίες
Προκατασκευασμένες Κατοικίες
Προκατασκευασμένες Κατοικίες
SCROLL
avatar

Από το 1977 ξεκινά η αναζήτηση και η έρευνα της εταιρίας μας που αποφέρει ανά τις δεκαετίες συνεχή εξέλιξη και πλάθει τη νέα δόμηση της προκατασκευασμένης κατοικίας.

Η σειρά των προκατασκευασμένων σπιτιών - κατοικιών είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς επαγρύπνησης και τεχνολογικής εξέλιξης της εταιρίας μας. Όλα τα καινοτόμα στοιχεία στη κατασκευή των σπιτιών μας αναγνωρίζονται τόσο από διεθνείς οργανισμούς αλλά φυσικά και από τους εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες μας.

Σημείο αναφοράς αποτελούν οι πειραματικές δοκιμές των κατασκευών μας οι οποίες πιστοποιούν την τεράστια αντοχή των κατοικιών μας. Με το βλέμμα της εταιρίας στραμμένο και στο ενεργειακό τομέα των κατασκευών γίνεται χρήση της Σουηδικής ξυλείας ως κύριο δομικό υλικό η οποία καθιστά τη κατοικία πλήρως οικολογική, μιας και στη κατασκευή σπιτιών η αντικατάσταση των συμβατικών δομικών υλικών από το ξύλο, μειώνει κατά τόνους ανά κυβικό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Πόσο μάλλον όταν η εταιρία μας συνεργάζεται με εργοστάσια παραγωγής ξυλείας, τα οποία αναφυτεύουν τα δέντρα, παράγοντας ουσιαστικά αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κατοικιών σε συνδυασμό με τον συντελεστή θερμοπερατότητας της τοιχοποιίας Κοφινάς ο οποίος επιτυγχάνει μείωση κατανάλωσης ενέργειας 75%-80% σε σχέση με τη συμβατική τοιχοποιία, μπορούν αποδεδειγμένα να τεκμηριώσουν γιατί σπίτια της εταιρίας μας έχουν ήδη λάβει πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης Α, αλλά και μία διεθνή αναγνώριση!