Στέγη/Ταράτσα

Κατασκευή αεριζόμενης στέγης ΚΟΦΙΝΑΣ

Εξίσου σημαντικός παράγοντας παθητικής κατοικίας είναι η στέγη, αφού αυτή, σε συνδυασμό με την τοιχοποιία, θα εξασφαλίσει τη σωστή ενεργειακή συμπεριφορά της κατασκευής ECOenergy

Βέλτιστη τιμή U:

0,09 w/m²K

Η επιλογή κορυφαίας πρώτης ύλης σε συνδυασμό με την τεχνολογία αερισμού και τη μελετημένη τοποθέτηση του κάθε υλικού στη στέγη, προσφέρουν ένα άριστο αποτέλεσμα: η μόνωση είναι στα υψηλότερα επίπεδα και η αντοχή είναι αδιαμφισβήτητη!

Επιλέξτε το είδος στέγης που προτιμάτε:


Στέγη/Ταράτσα


Στέγη/Ταράτσα


Στέγη/Ταράτσα