Συγκρότημα Κατοικιών E-63, συνολικής επιφάνειας 3 x 63,35 = 190,05 τ.μ.

Μάθετε Περισσότερα

Περιγραφή

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 3 x 63,35 = 190,05 τ.μ.

Χώροι

Κατόψεις