Συγκρότημα Κατοικιών E-62b, συνολικής επιφάνειας 3 x 62,63 = 187,89 τ.μ.

Μάθετε Περισσότερα

Περιγραφή

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 3 x 62,63 = 187,89 τ.μ.

Χώροι

Κατόψεις