Συγκρότημα Κατοικιών E-62, συνολικής επιφάνειας 4 x 62,60 = 250,40 τ.μ.

Μάθετε Περισσότερα

Περιγραφή

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 4 x 62,60 = 250,40 τ.μ.

Χώροι

Κατόψεις