Συγκρότημα Κατοικιών E-59, συνολικής επιφάνειας 4 x 59,82 = 239,28 τ.μ.

Μάθετε Περισσότερα

Περιγραφή

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 4 x 59,82 = 239,28 τ.μ.

Χώροι

Κατόψεις