Συγκρότημα Κατοικιών E-50, συνολικής επιφάνειας 3 x 50,30 = 150,90 τ.μ.

Μάθετε Περισσότερα

Περιγραφή

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 3 x 50,30 = 150,90 τ.μ.

Χώροι

Κατόψεις