Συγκρότημα Κατοικιών E-44 / E-66, συνολικής επιφάνειας (3 x 44,22) + (3 x 66,42) = 331,92 τ.μ.

Μάθετε Περισσότερα

Περιγραφή

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας (3 x 44,22) + (3 x 66,42) = 331,92 τ.μ.

Χώροι

Κατόψεις