Συγκρότημα Κατοικιών E-40a, συνολικής επιφάνειας 4 x 40,10 = 160,40 τ.μ.

Μάθετε Περισσότερα

Περιγραφή

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 4 x 40,10 = 160,40 τ.μ.

Χώροι

Κατόψεις