Συγκρότημα Κατοικιών E-32, συνολικής επιφάνειας 4 x 32,90 = 131,60 τ.μ.

Μάθετε Περισσότερα

Περιγραφή

Συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 4 x 32,90 = 131,60 τ.μ.

Χώροι

Κατόψεις