Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΝΕΤ METERING

ΓΙΝΕΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΑΠΕΞΑΡΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ  & ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ !

Το νέο πρόγραμμα NET-METERING επιτρέπει στον καταναλωτή (ιδιώτη ή επιχείρηση), μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών , να παράγει μόνος του φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και να καλύψει ένα σημαντικό μέρος ή το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεών του με σημαντικά οικονομικά οφέλη, προστατεύοντας τον ταυτόχρονα από μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα σημαντικά οφέλη του NET-METERING για τον καταναλωτή είναι :

  • τον προστατεύει από τις μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός
  • τον απαλλάσσει από την χρέωση των Ρυθμιζόμενων Χρώσεων (ΕΤΜΕΑΡ-ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ)  για το τμήμα της ενέργειας που παράγει 
  • έχει αύξηση της ενεργειακής κατηγορίας του ακινήτου λόγω παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και 
  • δεν υπάρχουν έσοδα από πώληση ενέργειας που μπορεί να φορολογηθούν.

Η PVMAINT αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη σας και στο NET METERING πανελλαδικά. Εμπιστευτείτε την εταιρεία μας, το  εξειδικευμένο προσωπικό και την πολύχρονη εμπειρία μας στον χώρο των φωτοβολταϊκών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πραγματοποιήσουμε μια εξατομικευμένη Δωρεάν μελέτη – οικονομοτεχνική προσφορά για να εξασφαλίσετε ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ  και την μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσης σας.

Φωτοβολταϊκά
Φωτοβολταϊκά

Δείτε τα σημαντικά οικονομικά οφέλη για επιχειρήσεις & ιδιώτες ! 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ( Ενδεικτικό κόστος ΦΒ συστήματος 4,0 kW : 6.000 € , συμπερ. ΦΠΑ  ) 

Φωτοβολταϊκά

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο ιδιώτης – αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περίπου 22.000 € στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού). 
Τιμή αγοράς ηλεκτρ. ρεύματος (€/kWh) : 0,185
Ετήσια Απόδοση (Παραγόμενο ηλεκτρ. ρεύμα) : 6.000 kWh
Αποπληρωμή : περίπου 6-7 έτη Χρηματοδότηση : ‘Ίδια Κεφάλαια

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ( Ενδεικτικό κόστος ΦΒ συστήματος 7 kW : 7.000 € χωρίς ΦΠΑ ) 

Φωτοβολταϊκά

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η επιχείρηση – αυτοπαραγωγός έχει ένα συνολικό όφελος περίπου 36.000 € προ φόρων στην 25ετία (όσο διαρκεί η Σύμβαση Συμψηφισμού). 
Τιμή αγοράς ηλεκτρ. ρεύματος (€/kWh) : 0,165
Ετήσια Απόδοση (Παραγόμενο ηλεκτρ. ρεύμα) : 10.500 kWh
Αποπληρωμή : περίπου 5 έτη Χρηματοδότηση : ‘Ίδια Κεφάλαια

 * Οι παραδοχές που ελήφθησαν υπ’ όψη για τα παραπάνω παραδείγματα είναι :1. Ενεργειακή απόδοση 1.500 kWh/kWp , 2. Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας φβ πάνελ 0,6%, 3. Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 2%, 4. Ετήσιο λειτουργικό κόστος 4% της αρχικής επένδυσης (με ετήσια αναπροσαρμογή 1%) και 5. Χρηματοδότηση επένδυσης με Ίδια κεφάλαια .   Η απόδοση της επένδυσης και το οικονομικό όφελος εξαρτάται από : το μέγεθος του ΦΒ συστήματος, την γεωγραφική τοποθεσία του ακινήτου, την διαθέσιμη επιφάνεια, τυχόν σκιάσεις στο φωτοβολταϊκό (παρακείμενα κτίρια, καμινάδες, κλπ.), το ύψος της ενεργειακής κατανάλωσης (όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο μεγαλύτερο) και τον τρόπο χρηματοδότησης

Φωτοβολταϊκά